Skool begin elke dag, vir ALLE leerders om 8:00 stiptelik.

Graad R - verdaag: 12:50   

Graad 1-3 - verdaag: 13:30

Graad 4-7 - verdaag: 14:35