Fisiese Aspekte
 
Om gesonde en netjiese gewoontes by leerders aan to kweek.
Om n veilige en gelukkige leeromgewing en vaardighede te ontwikkel
en uit te brei
 
 
Ekonomie
 
Om leerders vaardighede aan te leer om selfonderhoudend te wees.
 
 
Verstandelik
 
Om fasiliteite daar te stel om leerders in staat te stel om hulle 
akademiese en intellektuele vermoens te ontwikkel.
 
 
Ouerbetrokkenheid
 
Strukture vir betrokkenheid
Dissipline: Gerdragskode

 

 

 
 
Ons, Moet Die Hulp Van Die Gemeenskap Poog Om Die  Kind In Sy Geheel Op Te Voed Om Verantwoordelike Landburgers Te Wees.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fisiese Aspekte
 
Om gesonde en netjiese gewoontes by leerders aan to kweek.
Om n veilige en gelukkige leeromgewing en vaardighede te ontwikkel
en uit te brei
 
 
Ekonomie
 
Om leerders vaardighede aan te leer om selfonderhoudend te wees.
 
 
Verstandelik
 
Om fasiliteite daar te stel om leerders in staat te stel om hulle 
akademiese en intellektuele vermoens te ontwikkel.
 
 
Ouerbetrokkenheid
 
Strukture vir betrokkenheid
Dissipline: Gerdragskode

 

 

 
 
Ons, Moet Die Hulp Van Die Gemeenskap Poog Om Die  Kind In Sy Geheel Op Te Voed Om Verantwoordelike Landburgers Te Wees.