To be updated

Skool begin elke dag, vir ALLE leerders om 8:00 stiptelik. Graad R - verdaag: 12:50    Graad 1-3 - verdaag: 13:30 Graad 4-7 - verdaag: 14:35  

Eindhoven Primêr is 'n skoolfonds vrye skool, wat beteken dat ouers gevrywaar word om skoolfondse te betaal. Dit is belangrik dat ouers toesien dat leerders wel met die volle skool uniform geklee is. Dit word ook van ouers verwag om E

GEDRAGSKODE VIR EINDHOVEN PRIMêR    AANHEF TOT GEDRAGSKODE. Die Gedragskode vir leerders van Eindhoven Primêr is na oorleg met die kinders, ouers en opvoeders deur die Beheerliggaam en skoolbestuur saamgestel van t


DETTOL PRESENTATION